Informace o kontrolách exekutorských úřadů

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo spravedlnosti kontroly exekutorských úřadů. Kontroly jednotlivých exekutorských úřadů jsou prováděny v rozsahu dle § 7 odst. 2 a 3 exekučního řádu, tedy zejména kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora.

Kontroly exekutorských úřadů provedené v období duben 2020 – březen 2021

S ohledem na vážnou epidemiologickou situaci, která panuje v ČR již od března 2020, a související mimořádná opatření bylo ve sledovaném období zkontrolováno 10 exekutorských úřadů. Ke kontrole bylo vybráno 8 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro období duben 2020 – březen 2021 a nad rámec proběhly také 2 kontroly mimořádné.

K dnešnímu dni (tj. 31. 3. 2021) nejsou ještě veškeré kontroly řádně ukončeny. V rámci již ukončených kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena konstatováním pochybení do protokolu, upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly či písemným upozorněním vyhotoveným zvlášť, anebo písemnou výtkou dle § 7a exekučního řádu.

Ministryně spravedlnosti v jednom případě v souvislosti s provedenou kontrolou podala návrh na zahájení kárného řízení, jelikož bylo shledáno pochybení závažnějšího charakteru. O kárném návrhu nebylo Nejvyšším správním soudem prozatím rozhodnuto.

Kontroly exekutorských úřadů provedené v období duben 2019 – březen 2020

Ke kontrole bylo vybráno 16 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro období duben 2019 – březen 2020. Mimo plán kontrol proběhla 1 kontrola mimořádná. Celkem tedy bylo ve sledovaném období zkontrolováno 17 exekutorských úřadů.

K dnešnímu dni (tj. 30. 3. 2020) nejsou ještě veškeré kontroly řádně ukončeny, u některých stále probíhá došetřování zjištěných nedostatků. V rámci již ukončených kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly či na místě kontroly nebo pouze konstatováním pochybení do protokolu – celkem 6 případů, nebo písemnou výtkou dle § 7a exekučního řádu – 6 případů.

Ministryně spravedlnosti v souvislosti s provedenými kontrolami podala 1 návrh na zahájení kárného řízení, jelikož bylo shledáno pochybení závažnějšího charakteru. S ohledem na vládní opatření zaměřené na omezení šíření onemocnění COVID bylo nařízené ústní jednání v této věci zrušeno, a proto dosud nebylo o kárném návrhu Nejvyšším správním soudem rozhodnuto.

Kontroly exekutorských úřadů provedené v roce 2018

Ke kontrole bylo vybráno 60 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2018. Mimo plán kontrol proběhla 1 kontrola mimořádná. Celkem tedy bylo v roce 2018 zkontrolováno 61 exekutorských úřadů.

K dnešnímu dni (tj. 31. 3. 2019) nejsou ještě všechny kontroly řádně ukončeny, u některých stále probíhá došetřování zjištěných nedostatků. V rámci již ukončených kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly či na místě kontroly nebo pouze konstatováním pochybení do protokolu – celkem 24 případů, nebo písemnou výtkou dle § 7a exekučního řádu – 19 případů. Ministr spravedlnosti v souvislosti s provedenými kontrolami nepodal prozatím žádný návrh na zahájení kárného řízení.

Kontroly exekutorských úřadů provedené v roce 2017

Ke kontrole bylo vybráno 50 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2017. Mimo plán kontrol proběhlo 23 kontrol mimořádných. Celkem tedy bylo v roce 2017 zkontrolováno 73 exekutorských úřadů.

K dnešnímu dni (tj. 23. 5. 2018) nejsou ještě všechny kontroly řádně ukončeny, u některých stále probíhá došetřování zjištěných nedostatků. V rámci již ukončených kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly – celkem 57 případů, nebo písemnou výtkou dle § 7a exekučního řádu – 25 případů.

V některých případech byla shledána pochybení závažnějšího charakteru, která se následně stala předmětem kárných žalob – panem ministrem byly v návaznosti na provedené kontroly exekutorských úřadů podány (k 23. 5. 2018) prozatím 2 kárné žaloby.

Kontroly exekutorských úřadů provedené v roce 2016

Ke kontrole bylo vybráno 48 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2016. Mimo plán kontrol proběhly 4 kontroly mimořádné. Celkem tedy bylo v roce 2016 zkontrolováno 52 exekutorských úřadů.

K dnešnímu dni (tj. 24. 1. 2017) nejsou ještě všechny kontroly řádně ukončeny, u některých stále probíhá došetřování zjištěných nedostatků. V rámci již ukončených kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly – celkem 3 případy, nebo písemnou výtkou dle § 7a exekučního řádu – 17 případů.

V některých případech byla shledána pochybení závažnějšího charakteru, která se následně stala předmětem kárných žalob – panem ministrem byly v návaznosti na provedené kontroly exekutorských úřadů podány (k 24. 1. 2017) prozatím 3 kárné žaloby.

Kontroly exekutorských úřadů provedené v roce 2014

Ke kontrole bylo vybráno 23 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2014, přičemž jeden úřad byl kontrolován opakovaně. Mimo plán kontrol proběhla 1 kontrola mimořádná.

V rámci kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena výtkou dle § 7a exekučního řádu (11 případů). Toliko v ojedinělých případech byla shledána pochybení závažnějšího charakteru, která se následně stala předmětem kárných žalob – celkem byly paní ministryní v návaznosti na provedené kontroly exekutorských úřadů podány 4 kárné žaloby.