JAK PŘEDEJÍT DLUHŮM A EXEKUCÍM

ÚVOD

Vždy je lepší předejít problémům, než problémy muset řešit. Tyto internetové stránky mají mj. pomoci dlužníkům, aby získali přehled o otázkách, které se týkají dluhů.

Již na úvod je ovšem třeba upozornit, že tyto internetové stránky obsahují jen základní informace. Pokud si tedy nebude vědět rady, vyhledejte odbornou pomoc (dluhová poradna, tzv. akreditovaná osoba, advokát). Hlavně své problémy řešte co nejdříve. Bližší informace, na koho se obrátit, jsou uvedeny zde.

Také je zřejmé, že nelze vytvořit internetové stránky, které pomohou všem stejně. Dlužníci jsou různí a liší se i situace, ve kterých se nacházejí. Může se Vám proto stát, že dojdete k závěru, že Vám rady obsažené na těchto internetových stránkách příliš nepomohou (např. jsou pro Vás příliš jednoduché, nebo naopak příliš složité). Tím spíše byste se měli obrátit na odborníky a nechat si poradit na míru.

JAK SE NENECHAT OVLÁDAT DLUHY

Dluh je závazek, je to povinnost. Kdo má dluh, je omezen ve svém životě.

Aby Vás dluhy neovládaly, potřebujete dobře hospodařit. To znamená, že Vaše příjmy mají pokrývat Vaše výdaje. Nebo ještě lépe, že máte příjmy vyšší než výdaje.

Potřebujete proto vědět, jaké máte příjmy a jaké máte výdaje. Mnoha lidem může pomoci sestavení osobního nebo rodinného rozpočtu:

 • s osobním nebo rodinným rozpočtem Vám pomohou v dluhové poradně,
 • v dluhové poradně Vám pomohou vytvořit seznam všech měsíčních příjmů (výplata, brigády, dávky atd.),
 • sečtením všech položek se zjistí celkový měsíční příjem,
 • stejně tak je třeba sepsat a sečíst i všechny měsíční výdaje,
 • rozpočet se sestavuje tak, aby ukázal příjmy a výdaje za dostatečně dlouhé období (dostatečný počet měsíců).

V rámci rozpočtu je třeba rozlišovat:

 • jednak stálé příjmy (např. výplata) a výdaje (např. nájemné) a jednak kolísající příjmy a výdaje (např. jednorázové příjmy a výdaje),
 • jak moc významný pro Vás určitý výdaj je – např. nájemné se týká zabezpečení Vašeho bydlení a je důležitější než výdaj např. na zábavu, takže uvidíte, které výdaje musíte zabezpečit a ke kterým výdajům se zavazovat nemáte,
 • kdy v rámci měsíce máte určitý výdaj nebo příjem, aby se Vám nestávalo, že v průběhu měsíce jste přechodně bez peněz.

Když budete mít správně sestavený rozpočet:

 • zjistíte, které výdaje můžete snižovat (např. výhodněji nakupovat),
 • můžete se také snažit o zvýšení příjmů (např. brigádou),
 • může se Vám podařit vytvářet si i úspory.

Rozpočet je třeba čas od času sestavit znovu, aby nezastaral. Správné hospodaření a hlavně úspory jsou nejlepší způsob, jak se vyhnout půjčkám a dluhům.

Obraťte se proto na dluhovou poradnu. Bližší informace, na koho se obrátit, jsou uvedeny zde.  Obraťte se na ni, pokud nevycházíte s penězi. Je vedlejší, že si ještě půjčky neberete nebo že si půjčky sice berete, ale zvládáte je. Pokud máte pocit, že s penězi nevycházíte, měli byste se na dluhovou poradnu obrátit.

JAK SI PŮJČOVAT

Pokud jste v situaci, kdy půjčku potřebujete, půjčujte si chytře. Je to velmi důležité.

Půjčku Vám sice poskytne banka nebo jiný poskytovatel půjček (úvěrů, leasingu atd.). Jenomže ve skutečnosti si svým způsobem půjčujete vlastně od sebe.

Jste to totiž Vy, kdo bude půjčku splácet. Vy se budete muset v budoucnu omezit ve svých výdajích a jste to Vy, kdo bude půjčku přeplácet na úrocích. Stejně tak jste to vy, kdo bude muset případně platit poplatky související s poskytnutím půjčky (např. náklady na ocenění zástavy, kterou bude půjčka zajištěna).

Proto si pečlivě zvažte, jak a na co si půjčujete. Jestli půjčku opravdu potřebujete. Když si půjčíte na nějakou zbytečnost, může Vás taková zbytečnost nakonec vyjít docela draho. Když totiž sečtete půjčku a všechny úroky, případně další výdaje, může být výsledná částka velmi vysoká.

Je samozřejmě třeba vybrat si takovou půjčku, která je pro Vás vhodná. Důležitá je hlavně výše úroků. Podmínky půjčky musejí odpovídat Vašim možnostem.

Také si dobře vyberte, kdo Vám půjčku nebo leasing poskytne. Poskytovatelé půjček se totiž k dlužníkům chovají různě. Nejde jen o výši úroků ale také o to, jakým způsobem je půjčka zajištěna, jak je vymáhána apod. Existují různá srovnání poskytovatelů půjček.

Při sjednání půjčky proto věnujte pozornost i tomu, co se podle smlouvy stane, když nezaplatíte včas. Dají Vás k soudu? Nebo Vám budou navrhovat, že místo soudu bude rozhodovat tzv. rozhodcerozhodčím řízení? Budete platit smluvní pokuty? Dáváte do zástavy své bydlení? To vše a mnohé další je samozřejmě důležité.

Měli byste též zvážit možnost pojistit se pro případ neschopnosti splácet své dluhy.

A opět platí, že pokud si nevíte rady, měli byste se obrátit na odborníky (dluhová poradna).

DORUČOVACÍ ADRESA

Je důležité mít doručovací adresu. Pro věřitele ale také pro úřady, soudy, případně i soudní exekutory musíte být k dosažení. Poštu přebírejte. Se svými věřiteli komunikujte a snažte se najít řešení. Pokud se přestěhujete, oznamte změnu adresy všem, vůči komu máte závazky (např. i dodavatelům energií). Zvažte možnost nechat si zřídit datovou schránku.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou pomoc (dluhová poradna). Hlavně své problémy řešte co nejdříve.

UPOMÍNKY

Začnou-li Vám chodit upomínky, věřitele kontaktujte a věc řešte. Pokud nevíte jak, obraťte se na odborníky, více zde.

PLATEBNÍ ROZKAZY, ROZSUDKY, JINÁ ROZHODNUTÍ

Pokud Vám již začnou chodit dopisy ze soudů (platební rozkazy, rozsudky, předvolání apod.), je pravděpodobné, že bez právní pomoci se neobejdete. Měli byste ji proto vyhledat. Více zde.

EXEKUCE

Pokud soud vydal rozhodnutí, podle kterého máte platit určitou částku, snažte se zjistit, zda je takové rozhodnutí tzv. vykonatelné. Tuto informaci Vám poskytnou na soudu, který rozhodnutí vydal.

Pokud rozhodnutí vykonatelné je, hrozí Vám exekuce. I když s rozhodnutím nesouhlasíte, může být pro Vás výhodnější zaplatit a snažit se věc řešit dodatečně. Poradit Vám ale může zpravidla jen právník, proto – pokud si nevíte rady – vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhová poradna, advokát).

Jestliže již v exekuci jste, opět pro Vás může být výhodnější zaplatit již na jejím začátku, tedy dříve, než soudní exekutor začne exekuci provádět. Více informací zde. Opět ale platí, že pokud si nevíte rady sami, potřebujete pomoc právníka (dluhová poradna, advokát).

S ČÍM VÁM MOHOU V DLUHOVÉ PORADNĚ POMOCI?

V dluhové poradně Vám mohou pomoci i jinak. Např. poradenstvím v oblasti získání pracovního místa (kariérní poradenství). Pomohou Vám s tím, na jaké sociální dávky máte právo a jak o dávky na úřadu požádat. Jsou i další oblasti, ve kterých Vám mohou pomoci.

KDYŽ JSTE VE VÁŽNÝCH PROBLÉMECH

Pokud Vám výše uvedené rady již nepomohou – např. jste na tom tak, že už raději ani neotevíráte dopisy, které Vám chodí – přesto existuje možnost, jak Vám pomoci. Opět doporučujeme dluhové poradenství zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.