JAK PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM S CIZÍ EXEKUCÍ

Exekucí mohou být dotčeny osoby z dlužníkova okolí. Může dojít k tomu, že exekucí bude postižen majetek dětí dlužníka, spolubydlících, pronajímatele bytu nebo naopak nájemce bydlícího v bytě dlužníka.

Pokud zvažujete uzavření nájemní smlouvy coby nájemce, můžete např. nahlédnout do katastru nemovitostí. Pokud je v katastru nemovitostí zapsána exekuce na pronajímatele, hrozí Vám, že po Vašem nastěhování do bytu přijde soudní exekutor a zabaví vybavení bytu. Může dojít k zabavení jednak věcí, které patří pronajímateli a jsou součástí nájmu (přičemž za možnost jejich používání platíte), jednak věcí, které patří Vám a Vy se budete muset domáhat jejich vydání.

Stejně tak můžete využít možnosti nahlédnout do Centrální evidence exekucí.

Pronajímatel se může dostat do exekuce i později (po Vašem nastěhování), nicméně pokud exekuci zjistíte dříve (před svým nastěhováním), můžete se problémům s cizí exekucí vyhnout.

Pokud se chystáte byt pronajmout, snažte si učinit úsudek o tom, zda zájemce o nájem nemá exekuce. Tedy zejména zda má zájemce o nájem stálé zaměstnání (příjem) a jaké. Věci (vybavení bytu), které nájemní smlouvou přenecháváte nájemci do užívání, v nájemní smlouvě sepište.

Pro všechny, jejichž majetek by mohl být dotčen exekucí dlužníka, pak platí, že může dojít k situaci, kdy budete muset prokazovat, že majetek je Váš a nikoliv dlužníka. Je proto vhodné uchovávat si účtenky, faktury, dodací listy apod., tedy listiny, kterými lze prokázat, že majetek je Váš a že by exekucí dlužníka být postižen neměl.

Rady, jak postupovat naleznete zde.

Jestliže si nebudete vědět rady, blíže Vám může poradit jen odborník (dluhová poradna, advokát apod.).