JAK PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM S CIZÍ EXEKUCÍ

Exekucí mohou být dotčeny osoby z dlužníkova okolí. Může dojít k tomu, že exekucí bude postižen majetek dětí dlužníka, spolubydlících, pronajímatele bytu nebo naopak nájemce bydlícího v bytě dlužníka.

Pokud zvažujete uzavření nájemní smlouvy coby nájemce, můžete např. nahlédnout do katastru nemovitostí. Pokud je v katastru nemovitostí zapsána exekuce na pronajímatele, hrozí Vám, že po Vašem nastěhování do bytu přijde soudní exekutor a zabaví vybavení bytu. Může dojít k zabavení jednak věcí, které patří pronajímateli a jsou součástí nájmu (přičemž za možnost jejich používání platíte), jednak věcí, které patří Vám a Vy se budete muset domáhat jejich vydání.

Stejně tak můžete využít možnosti nahlédnout do Centrální evidence exekucí.

Pronajímatel se může dostat do exekuce i později (po Vašem nastěhování), nicméně pokud exekuci zjistíte dříve (před svým nastěhováním), můžete se problémům s cizí exekucí vyhnout.

Pokud se chystáte byt pronajmout, snažte si učinit úsudek o tom, zda zájemce o nájem nemá exekuce. Tedy zejména zda má zájemce o nájem stálé zaměstnání (příjem) a jaké. Věci (vybavení bytu), které nájemní smlouvou přenecháváte nájemci do užívání, v nájemní smlouvě sepište.

Pro všechny, jejichž majetek by mohl být dotčen exekucí dlužníka, pak platí, že může dojít k situaci, kdy budete muset prokazovat, že majetek je Váš a nikoliv dlužníka. Je proto vhodné uchovávat si účtenky, faktury, dodací listy apod., tedy listiny, kterými lze prokázat, že majetek je Váš a že by exekucí dlužníka být postižen neměl.

Rady, jak postupovat naleznete zde.

Jestliže si nebudete vědět rady, blíže Vám může poradit jen odborník (dluhová poradna, advokát apod.).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.