JAK PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM S CIZÍ EXEKUCÍ

Poddlužník je odborný právní pojem označující osobu, která má dluh vůči dlužníkovi (povinnému). Dlužník (povinný) tedy má pohledávku vůči svému dlužníkovi – poddlužníkovi.

Pokud má dlužník pohledávku vůči poddlužníkovi a zároveň má dlužník dluh vůči svému věřiteli (oprávněnému), může se věřitel uspokojit (prostřednictvím soudního exekutora) také z pohledávky dlužníka vůči poddlužníkovi. Poddlužník tedy zaplatí přímo věřiteli (soudnímu exekutorovi) a nikoliv dlužníkovi (povinnému).

Poddlužníkem je

  • plátce mzdy, tedy osoba, vůči které má povinný nárok na mzdu,
  • peněžní ústav (banka), u které má dlužník bankovní účet,
  • kdokoliv další, kdo má dluh vůči dlužníkovi.

Ve věci exekuce musí poddlužník komunikovat se soudním exekutorem. Poddlužník musí zaplatit částku, která mu byla stanovena. Pokud by poddlužník nevyplácel stanovené částky, vystavuje se možnosti, že tyto částky bude proti poddlužníkovi vymáhat věřitel (oprávněný). Dále se vystavuje možnosti, že mu bude uložena pořádková pokuta.

Podrobnosti, jak má poddlužník postupovat, jsou uvedeny zde.

Zde se plátce mzdy dozví, jak mu může pomoci soudní exekutor.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.