Potvrzení k chráněnému účtu

Upozorňujeme uživatele, že interaktivní PDF formuláře lze otevřít a vyplňovat přímo v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11.

Pokud je využíván jiný prohlížeč, než Internet Explorer 11, je postup následující: Formulář nejprve uložte do Vašeho počítače – klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit jako…“, „Uložit odkaz jako…“ (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

Potvrzení k chráněnému účtu – ke stažení

Podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu vystaví dlužník povinného z pohledávek podle § 317 odst. 1 až 3, § 318 nebo 319 o.s.ř., plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu podle § 299 o.s.ř., případně dlužník z výživného vymezený v § 304d odst. 1 o.s.ř. (dále „dlužník z chráněného příjmu“) na písemnou žádost soudu nebo povinnému potvrzení o čísle účtu, z nějž tyto pohledávky, mzdu, výživné nebo jiné příjmy vyplácí, a o dalších skutečnostech, které mají být podle zákona v potvrzení uvedeny (dále jen „potvrzení k chráněnému účtu“). V potvrzení k chráněnému účtu dlužník z chráněného příjmu uvede údaje, které jsou aktuální ke dni vystavení tohoto potvrzení.

 

V případě, že ode dne vystavení potvrzení k chráněnému účtu do dne, kdy dlužníku z chráněného příjmu bude doručeno potvrzení podle § 304e odst. 2 věty poslední o.s.ř., dojde ke změně účtu, z něhož jsou vypláceny pohledávky, mzda, výživné nebo jiné příjmy podle § 304d odst. 1 o.s.ř. (viz bod 4) pokynů k vyplnění), je třeba neprodleně povinnému vystavit i bez žádosti aktualizované potvrzení k chráněnému účtu. V aktualizovaném potvrzení k chráněnému účtu dlužník z chráněného příjmu uvede všechny údaje, které má potvrzení k chráněnému účtu obsahovat, aktualizované ke dni vystavení tohoto potvrzení.

 

Pokud jsou příslušné příjmy vypláceny z několika účtů, je třeba uvést v potvrzení k chráněnému účtu všechny tyto účty.

Česká národní banka na svých internetových stránkách dne 16. června 2021 uveřejnila informaci pro zájemce o chráněný účet, která se kromě jiného týká i postupu pro zřízení chráněného účtu (informace ČNB je dostupná zde: Co je chráněný účet a jak jej zřídit a užívat? – Česká národní banka (cnb.cz)).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.