Tzv. milostivé léto – informace o využití tzv. milostivého léta a žádost o sdělení dlužné částky