Zastavování bezvýsledných exekucí – právnické osoby