OBECNÉ VZORY PODÁNÍ

Druh dokumentu Název Datum vydání Ke stažení
Tzv. milostivé léto II - informace o využití tzv. milostivého léta a žádost o sdělení dlužné částky Obecný vzor informace o využití tzv. milostivého léta II a žádosti o sdělení dlužné částky 01. 08. 2022
Odklad exekuce Obecný vzor návrhu na odklad exekuce 04. 08. 2021
Potvrzení k chráněnému účtu Obecný vzor potvrzení k chráněnému účtu 30. 06. 2021
Koronavirus - odklad exekuce Obecný vzor návrhu na odklad exekuce v souvislosti s koronavirem 31. 03. 2020
Zastavení exekuce Obecný vzor návrhu na zastavení exekuce 10. 05. 2019
Podjatost soudního exekutora nebo jeho zaměstnance Obecný vzor námitky podjatosti 05. 06. 2018
Spojení exekučních řízení Obecný vzor návrhu na spojení exekučních řízení 05. 06. 2018

Upozorňujeme uživatele, že interaktivní PDF formuláře lze otevřít a vyplňovat přímo v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11.
Pokud je využíván jiný prohlížeč, než Internet Explorer 11, je postup následující: Formulář nejprve uložte do Vašeho počítače – klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit jako…“, „Uložit odkaz jako…“ (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.“ /