OBECNÉ VZORY PODÁNÍ

Druh dokumentu Název Datum vydání Ke stažení
Podjatost soudního exekutora nebo jeho zaměstnance Obecný vzor námitky podjatosti 05. 06. 2018
Spojení exekučních řízení Obecný vzor návrhu na spojení exekučních řízení 05. 06. 2018
Odklad exekuce Obecný vzor návrhu na odklad exekuce 05. 06. 2018
Zastavení exekuce Obecný vzor návrhu na zastavení exekuce 05. 06. 2018