Základní schéma průběhu exekuce

Pověření soudního exekutora vedením exekuce

(pověření vydává exekuční soud)

Soudní exekutor Vám doručil